Využití finančních prostředků získaných ve 2.sběrném roce

Prostředky získané z 2. Ročníku projektu Sbírej toner jsme využili jako další finanční zdroj na pořádání VII. ročníku festivalu tvořivosti "Hájský kohout", který je zaměřen na vystoupení klientů zařízení sociálních služeb pro mentálně postižené osoby. Prostředky, které budou získány ve 3. sběrném roku, budou použity na pořádání již VIII. ročníku tohoto festivalu. Rozpočet festivalu činí cca 90 tis. Kč.