Unikátní projekt Sbírej- toner.cz pomáhá lidem s mentálním postižením

Ekologicko-charitativní projekt Sbírej-toner.cz (www.sbirej-toner.cz), jehož organizátorem je společnost OTTO Office (CZ) s.r.o. se sídlem v Pardubicích, úspěšně vstoupil do 4. sběrného roku. Hlavní myšlenkou zmiňovaného projektu je propojení ochrany životního prostření s pomocí potřebným.

Odevzdáním použitých tiskových kazet k dalšímu zpracování získávají organizátoři finanční prostředky pro zařízení pečující o lidi s mentálním postižením. Tímto způsobem je podporováno 8 zařízení v celé České republice.

A jak vlastně vznikla myšlenka zorganizovat takovýto projekt?
Jedním z produktů sortimentu OTTO Office jsou tiskové kazety, které nepatří mezi běžný odpad. Protože většina zákazníků nevěděla, jak tento odpad ekologicky zlikvidovat, a aby prázdné tonery neskončily na skládkách a ve volné přírodě, vznikla myšlenka zorganizovat projekt, který by toto vše řešil. Pro zvýšení motivace lidí zapojit se do sběru prázdných tonerů, je výtěžek věnován zařízením, která se starají o lidi s mentálním postižením. Projekt je organizován do sběrných roků – vždy od listopadu do následujícího října. Každoročně, v měsíci listopadu, jsou vybraným zařízením předávány šeky s finanční částkou, která má pomoci zlepšit podmínky pro handicapované spoluobčany.
Sbírej- toner.cz postupně získává podporu nejen podnikatelských subjektů, ale i státních a veřejných institucí a vydobývá si prestižní postavení mezi projekty obdobného charakteru v České republice. Svědčí o tom i fakt, že jeho patronkou se od letoška stala senátorka Miluše Horská, která je zároveň ředitelkou Základní školy a Praktické školy Svítání o.p.s. v Pardubicích.
Dalším velkým úspěchem projektu byla v tomto roce jeho nominace na celostátní Cenu Ď 2011. Ta je každoročně udělována mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům, kteří podporují různé projekty, kulturní zařízení, ústavy sociální péče, akce apod. Letošní, již 11. ročník udílení těchto cen se jako tradičně konal v prostorách Národního divadla a zúčastnili se ho i zástupci společnosti OTTO Office (CZ) s.r.o. Na tuto cenu byl projekt nominován jedním z podporovaných ústavů - Ústavem sociální péče Domov Větrný mlýn Skalička.
Organizátor projektu si velmi váží i dalšího dosaženého ocenění v této oblasti. V rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 byl společnosti OTTO Office CZ s.r.o. udělen děkovný list za společensky odpovědnou činnost.
Ve 3. sběrném roce se ve speciálních boxech sešlo celkem 36 330 tonerových kazet. Finanční podpora věnovaná jednotlivým zařízením dosáhla částky 363 521,- korun.V rámci zakončení a vyhodnocení letošního ročníku Sbírej-toner.cz bylo v prostorách Mléčného baru Bílá Vrána v Praze, který zaměstnává lidi s mentálním postižením, uspořádáno Diskusní fórum. Kromě organizátora projektu, jeho patronky a zástupců zařízení pro mentálně postižené zúčastnili i významní partneři projektu, společnosti KMP, Geis Parcel a Asekol. Hlavními tématy fóra byly další možnosti rozvoje projektu, aktivizace jeho stávajících účastníků, otázky „změkčení“ zákonů, spolupráce zařízení se zřizovateli apod. V závěru Diskusního fóra předala Klára Noworytová, generální ředitelka pořádající společnosti, účastníkům projektu šeky s finančními částkami.
Díky všem, kteří vložili své prázdné tonerové kazety do speciálních boxů, bylo na konta zařízení pro mentálně postižené spoluobčany v průběhu trvání projektu poukázáno již celkem 919 919 Kč.