Výtěžek z 3. sběrného roku ekologicko-charitativní akce „sbírej-toner.cz“

Již třetím rokem naše zařízení, Denní stacionář Slunečnice Pardubice, získalo finanční prostředky z ekologicko-charitativního projektu „sbírej-toner.cz“. 3.sběrný rok nám přinesl částku 30 312,-- Kč, za kterou jsme velice vděčni všem pilným sběračům.

Denní stacionář Slunečnice poskytuje péči a podporu lidem s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením ve věku od 9 let, až po občany seniorského věku.
Naši pracovníci dopomáhají dětem, dospívajícím, dospělým i seniorům, kteří jsou omezeni ve svém životě v běžných aktivitách, na které jsme my, zdraví lidé zvyklí a které bereme jako samozřejmost. Vzděláváme se, sportujeme, věnujeme se svým koníčkům, pracujeme. K těmto životním rolím chceme dopomoci našim klientům alespoň malou měrou i my, pracovníci stacionáře. K tomu je však nutné vytvořit potřebné zázemí, zajistit pomůcky a prostředky. Jedním ze zdrojů, které jsou určeny právě pro nákup kompenzačních pomůcek a vybavení do interiéru budovy je výtěžek z výše uvedeného projektu.

V dubnu tohoto roku Denní stacionář Slunečnice zprovozní na Pernštýnském náměstí v Pardubicích kavárnu, kterou budou provozovat naši klienti, tedy lidé s mentálním postižením. Finanční prostředky z 3.sběrného roku budou využity pro nákup vybavení do této kavárny. Prostory kavárny budou využívány nejen k příjemnému setkávání přátel u kávy, čaje, sklenky vína, ale i ke kulturním a společenským akcím, k výstavám dětí zdravých i postižených. Věříme, že touto cestou najdou naši klienti nový impulz do života, radost z úspěchu i možnost navázání nových kontaktů, snad i přátelství.
Výhled do nového roku je velkolepý, snad nám vyjdou všechny naše představy a plány.