Denní stacionář Pardubice

Denní stacionář Slunečnice
Historie
Denní stacionář Slunečnice – dříve Ústav sociální péče – denní stacionář pro mentálně postižené, vznikl v roce 1981 a až do roku 1992 měl své sídlo v Jezbořicích. Od roku 1992 je přestěhován na sídliště Dukla v Pardubicích, kde je umístěn v objektu bývalých jeslí s přilehlou zahradou.
Poloha zařízení na kraji města poskytne uživatelům pobyt v klidném prostředí a současně umožňuje snadný kontakt s kulturním centrem města (MHD).

Současnost
Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, jejímž zřizovatelem je Statutární město Pardubice.
Budovu Denního stacionáře Slunečnice (bez architektonických bariér) najdete v ulici A.Krause 1995, Pardubice. Provozní doba zařízení je od 6.00 hodin do 16.30 hodin po všechny pracovní dny v roce.
Denní stacionář Slunečnice poskytuje komplexní sociální péči dětem (od 9 let), mládeži a dospělým občanům (do 55 let) s mentálním a kombinovaným postižením (mužům i ženám) formou ambulantního celoročního zaopatření (kromě svátků, sobot a neděl).
Klienti našeho zařízení mají možnost využívat dle svých zájmů tkalcovskou, keramickou, truhlářskou dílnu, ve kterých s dopomocí pracovníků v přímé péči vyrábí výrobky, zejména dekorace do interiérů. Kromě prací v dílnách mají možnost využít dalších aktivizačních činností – canisterapii, pedagogicko-psychologické ježdění, muzikoterapii. Dále nabízíme výuku hry na hudební nástroje, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, pracovní terapii – výroba ručního papíru, korálkování. Uživatelé, kteří mají zájem o výuku práce na PC a trivium, mají dle svých individuálních plánů možnost se v těchto oblastech zdokonalovat. Kromě těchto činností nacvičují veřejná vystoupení (taneční, dramatická), účastní se různých společenských a sportovních akcí (turnaj v ping-pongu, sportovní olympiády). Řadu z nich také sami pořádáme. Navštěvujeme i divadelní představení, výstavy, koncerty aj. společenské a kulturní akce. Aktivit máme celou řadu a každá akce číší svým nábojem bezprostřednosti a originality.
Díky ekologicko- charitativnímu projektu firmy Otto Office „Sbírej-toner.cz“ jsme v roce 2009 získali finanční prostředky, které nám napomohly zřídit počátekem roku 2010 relaxační místnost snoezelen.
Za Denní stacionář Slunečnice Mgr. Eva Holečková