Využití finančních prostředků získaných ve 2.sběrném roce

Finanční prostředky ze 2. sběrného roku - tudíž částku 50 170,- Kč jsme využili k nákupu a montáži dřevěných paravanů, které jsou umístěny ve společenské místnosti DS Slunečnice. Jejich účelem je nejenom potřebné rozdělení místnosti na menší pracovní části, ale také estetické vylepšení interiéru.
Od 1. 1. 2012 se bude naše zařízení rozšiřovat o nebytové prostory přilehlého křídla, které patří k naší budově. V těchto prostorách bude zřízena místnost pro imobilní uživatele. Naší vizí je výtěžek z 3. sběrného roku využít ve prospěch nákupu vybavení do těchto prostor. Tzn. – podlahovou krytinu, nábytek. V případě vzniklých rezerv využijeme finanční prostředky k nákupu kompenzačních pomůcek pro vozíčkáře.