Hry bez hranic

V rámci týdne sociálních služeb naše zařízení uspořádalo první ročník tzv. Her bez hranic, které proběhlo ve spolupráci se sportovně rekreačním zařízením Radarka pro žáky 5. třídy ze Základní školy Husova v Náměšti nad Oslavou.

Cílem této akce bylo ukázat, že zdravotní postižení nemusí být handicap. Sportovní den se konal v pondělí 4. 10. 2010 na školním hřišti, kde od rána probíhala soutěž tříčlenných družstev. Ta byla sestavena vždy ze dvou žáků pátého ročníku a jednoho klienta z chráněného bydlení z ÚSP Jinošov. Zaměstnanci chráněného bydlení si připravili sportovní disciplíny, pří kterých ukázali své kvality žáci i klienti. Mohli si vyzkoušet například střelbu z luku, foukaček, jízdu na koloběžce, obráceném kole či invalidním vozíku. I přes chladnější počasí se všichni dobře bavili a ani jedna disciplína nezůstala na chvíli nevyužitá. Po skončení byli nejlepší soutěžící odměněni diplomy a drobnými cenami.

Zpětnou vazbou na prožité dopoledne byla beseda jinošovských pracovníků s žáky, kde společně zhodnotili průběh dopoledne. Do besedy se žáci aktivně zapojovali a pokládali velice zajímavé dotazy typu, jak vzniká mentální postižení, zda se mohou na jednotlivých domácnostech klienti mezi sebou navštěvovat, jestli mohou kouřit, jak to mají s penězi nebo co musí mít člověk za vzdělání, aby mohl v podobném zařízení pracovat. Také jsme si řekli jak naši klienti žili dříve, jak v současnosti a kam směřujeme do budoucna.
S podobnými akcemi bychom chtěli i nadále pokračovat. Doufáme, že díky nim zamezíme například nepěknému pokřikování a úšklebkům některých dětí základních škol na osoby s mentálním postižením.