Jak jsme v letošním roce rozšířili naše služby

Jelikož nás v průběhu posledních dvou letech stíhaly neustálé změny, které se nám naštěstí vždy podařilo využít v náš prospěch, ani v letošním roce jsme nemohli zůstat pozadu. Naše zařízení poskytuje služby našim klientům na několika různých místech prozatím ve dvou městech. Naší prioritou je, aby všechny služby byly kvalitní, provoz fungoval bez potíží a hlavně všechno naše jednání bylo ke prospěchu klientů.

Od ledna poskytujeme nový druh služby, tzv. chráněné bydlení (na ubytovně Oslavanu a Husova). To přináší našim klientům zásadní změnu v poskytování sociální služby. Tento typ služby není vhodný pro všechny klienty. Veškeré změny jsme pečlivě zvažovali s ohledem na možnosti a schopnosti klientů. Toto rozhodnutí je v souladu s připravovanou transformací, souvisí se zkvalitnění naší péče a bylo vyhotoveno na základě dlouhodobých pozorování a zjišťování potřeb klientů. Jelikož byly klienti v průběhu roku průběžně připravováni na tento typ služby, předpokládáme, že ji bez větších problémů za podpory pracovníků zvládnou.

Hlavní změny se týkají např. tohoto:

- jako domov pro osoby se zdravotním postižením jsme dosud poskytovali pouze celodenní péči. V tomto případě jsme museli zajišťovat např. noční službu všem klientům, bez ohledu na jejich potřeby. V novém typu služby – chráněné bydlení – jsou noční služby zajištěny pouze pohotovostmi (tzn. každou noc je určená pracovnice na telefonu, klienti mají možnost v případě krizové situace, se na ni kdykoliv obrátit)

- služba pracovnicemi je zajišťována pouze 2 hodiny v dopoledních a 4 hodiny v odpoledních hodinách. O víkendech 6 hodin v dopoledních hodinách. Po tuto dobu pracovnice podporují klienty ve věcech pro ně důležitých ( např. pomoc s nákupy, zajišťování lékařů, pomoc při jednání na úřadech atp.)

- snídaně a večeře si klienti nakupují i připravují za podpory zaměstnanců,

- ke všem lékařům klienti začali docházet do ordinace, což přineslo zkvalitnění péče a lepší komunikaci mezi klientem a lékařem

- dopolední zaměstnání klientů je zprostředkováno za pomocí terapeutických dílen, které od pondělí do pátku navštěvují

Klienti si bydlení v novém typu služby velice pochvalují. Váží si důvěry, která jim byla dána, snaží se o to aby ji nezklamali a svůj domov si náležitě opečovávají.
Do budoucnosti plánujeme zřízení více takovýchto bydlení s menší kapacitou. To umožní klientům jednak lepší začlenění do společnosti, ale také možnost jejich individuálnější podpory.