M. A. S. H. 4077

Začátkem června jsme strávili nádherných jedenáct dní plných napětí a zábavy ve sportovně rekreačním zařízení Radarka.
Letošního tábora s tématem M.A.S.H. 4077 se zúčastnily čtyři ústavy – Jinošov, Těchobuz, Zboží a Šebetov. Pro klienty byl připraven každodenní program, na němž se podíleli zástupci jednotlivých ústavů a hlavně majitelé Radarky. Velkou novinou bylo vaření v polní kuchyni, čehož se zpočátku všichni dost obávali. Ale kuchař, jehož jsme si přivezli s sebou, dokázal uspokojit náš apetit na výbornou! Úspěchy slavili i klienti, kteří se k panu kuchaři připojili jako pomocní „ kuchtíci“ a stali se jeho třetí rukou.
Se změnou prostředí nám naskytly i nové možnosti nabídnout klientům mimo zábavy i něco praktického do života. Hned první den nás všichni táborníci překvapili svými znalostmi. Po ranní rozcvičce se z ampliónu ozvalo známé: “POZOR HLÁŠENÍ…“, které klientům oznamovalo program dne. Shromáždili jsme se “u stohu“, kde všichni absolvovali přednášku o první pomoci. S úžasem jsme sledovali jak se klienti pustili do zodpovídání otázek a jaký zájem v nich vzbudila např. praktická ukázka stabilizované polohy. V odpoledních hodinách měl každý možnost vyzkoušet na jednotlivých stanovištích, co se ráno dozvěděl a naučil. V průběhu dalších dní jsme bojovali v týmech jako v pravé korejské válce, plnili úkoly při šipkované, zašívali rány, převlékali se do operačních obleků, odpočinuli si při cannisterapii a za deště jsme zhlédli i pár DVD. Uprostřed týdne nás potěšily návštěvou naše kamarádky ze Šebetova, pro které jsme připravili diskotéku. Chlapi uvítali děvčata jako správní vojáci salutováním v uniformách. Celé čtyři hodiny se s nimi intenzivně věnovali tanci, jídlu a pití.
Nezapomenutelné zážitky nám připravili majitelé Radarky. Díky nim jsme si zastříleli z luku, vzduchovek, vyrobili draky, svezli se koňským spřežením, zatančily nám mažoretky, projeli jsme se na koloběžkách a čtyřkolkách a ve vojenském jeepu a také jsme zdolali kus přehrady na raftech.
Co dodat? Zůstalo plno zážitků, fotografií a vzpomínek. Těší nás, co všechno a s jakým nasazením zvládneme!

Tímto děkujeme Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR za finanční příspěvek, díky němuž jsme mohli zajistit věcné dary pro klienty.