Odcházení

Dne 1. 11. 2010 v 9 hodin opustilo třicet jedna posledních klientů Ústavu sociální péče v Jinošově svůj dlouholetý domov a nikdy se do něj již nevrátí. Mnozí z nich zde prožili téměř celý svůj život.

Osud Schönwaldu, jeho obyvatel a zaměstnanců předurčila havárie stropu v roce 2008. Od té doby se událo mnoho změn. Více než polovina klientů musela být ihned bez jakýchkoliv příprav přestěhována z důvodů bezpečnosti na ubytovnu panelákového typu na sídliště do Náměště nad Oslavou. K dnešnímu dni žije spokojeně v Náměšti třicet devět klientů v několika ubytovnách a pronajatých domech. Klienti s nejtěžším postižením byli přemístěni do provozní budovy v areálu ústavu.
Po havárii stropu zřizovatel Kraj Vysočina zjistil, že ani nákladná oprava zámecké budovy by nevyhovovala standardům poskytované sociální služby. Proto byl ústav vybrán do projektu MPSV „ Transformace pobytových služeb v jiné typy zařízení,“ kdy vypracováním projektu a získáním finančních prostředků z evropských fondů může začlenit svých sedmdesát klientů do majoritní společnosti v malých skupinkách po šesti lidech v tzv. domácnostech, které může zřídit nákupem bytů, výstavbou nebo rekonstrukcí starých domů. Vybraný pracovní tým ústavu začal na projektu pracovat, přičemž první etapu transformačního projektu má již v současné době schválenou.
Asi v polovině letošního roku zřizovatel a majitel objektu Kraj Vysočina prodal areál Schönwaldu novému vlastníkovi, který si přeje, abychom areál opustili do konce roku.
Nová situace si vyžádala přemístění klientů dříve, než budou postaveny domky z projektu. Protože se jedná o dospělé osoby s těžkým a kombinovaným mentálním postižením, dlouho jsme hledali vhodné bezbariérové ubytování v okruhu do 30 kilometrů.
Vybrali jsme ubytovnu v obci Rouchovany, ve které plánujeme v 2. etapě procesu transformace postavit dva domky. Ubytovna patří společnosti z Třebíče. Přesídlilo sem dvacet tři klientů. Do pronajatého vesnického domu v obci Vicenice jsme přestěhovali dalších osm klientů.
Areál ústavu opouštíme dříve z toho důvodu, aby se do vánoc klienti a zaměstnanci aklimatizovali a sžili v novém prostředí, ve kterém budou bydlet alespoň dva roky.