Pracovní uplatnění klientů Domova bez zámku

Proces transformace rozhodně není jednoduchý a nespočívá pouze ve zrušení velkých ústavů pro osoby s mentálním postižením a jejich přeměnu v chráněná bydlení či rodinné domky pro šest osob. Mimo jiné je v celém procesu, který bezesporu přinese zlepšování kvality prožívaného života, zahrnutý tak návyk na soustavnou práci. Klienti chráněného bydlení žijící v Náměšti nad Oslavou návyk na pravidelnou činnost získávají postupně v různých terapiích kam docházejí ze svých domovů, někdy i tři kilometry daleko.
Každodenní práce za kterou by byli klienti placeni je jedním ze základních pilířů integrace mentálně postižených spoluobčanů do společnosti. Tato možnost se klientům nabídla při obnově rybníka v oboře „Schönwald“ v Jinošově. Firma provádějící revitalizaci rybníka přišla s pracovní nabídkou pro 11 našich klientů. Ti jezdí do Jinošova samostatně autobusem. Práci vykonávají pod odborným dozorem personálu ústavu a pracují v počtu 6 až 11 osob. Počet kolísá v závislosti na dlouhodobě plánovaných kulturních akcích, návštěvách lékaře, nebo je práce takového charakteru, že někteří klienti fyzicky nestačí. Někdy také mohou být unavení a potřebují si odpočinout. Při revitalizaci rybníka pomáhají se všemi pomocnými pracemi jako např. bourání opěrného zdiva, úklid v lese, výkopové práce apod. Za práci berou mzdu, která není nikterak vysoká, činí pouze 30 Kč za hodinu. Tyto finanční prostředky jsou pro naše klienty velkou motivací, jelikož si za ně mohou pořídit pro ně důležité a potřebné věci, na které se jim mnohdy z jejich důchodu nedostává. Důležitým momentem je také fakt, že si lépe uvědomují hodnotu peněz a o zakoupených věcí si jinak váží.
Proto všichni společně doufáme, že podobných pracovních příležitostí bude přibývat a další firmy nebo i jednotlivci odhodí předsudky vůči osobám s mentálním postižením, a dají našim klientům možnost „se ukázat“.