Příprava na budoucí uplatnění na trhu práce

Nejen v loňském roce, ale i v dalším období čeká uživatele Domova bez zámku plno změn. Mimo jiné i vybudování domácností v několika městech bývalého třebíčského okresu. Mezi ně budou patřit i Jaroměřice nad Rokytnou, ve kterých plánujeme bydlení pro klienty z nynějšího Chráněného bydlení Oslavan.
A právě tito klienti navštěvují od listopadu Denní stacionář Barevný svět v Třebíči, který se zapojil do projektu s názvem Rozvoj pracovních terapií. Projekt zahrnuje nácvik pracovních dovedností s následnou návazností na provoz kavárny a údržbu zámeckého parku v Jaroměřicích. Stacionář oslovil naše zařízení s nabídkou zaměstnávání klientů z chráněného bydlení. Jelikož jedním z cílů chráněného bydlení je i uplatnění klientů na trhu práce, rozhodli jsme se s Barevným světem spolupracovat.
Aby klienti mohli v budoucnu pracovat v kavárně nebo pečovat o zámecký park, museli projít motivačním kurzem, který probíhal vždy dva dny v týdnu. Cílem kurzu bylo osvojení určitých dovedností například jak se mám chovat ve společnosti, k zákazníkovi, jak si odpočinout po práci, jak třídit odpad a podobně. Velmi dobře připravený výukový program si naši muži nemohli vynachválit. Ukončen byl závěrečnými zkouškami, na které se připravovali velmi zodpovědně a to i v nočních hodinách. Několikrát se mi stalo, že jsem od nich slyšel slova: „Teď nemám čas, musím se učit na závěrečky, abych mohl pracovat v kavárně“. Zkoušky nakonec všichni výborně zvládli a 16. února slavnostně převzali z rukou ředitelky stacionáře paní Aleny Hostašové osvědčení za úspěšné absolvování Motivačního kurzu.
Příprava na práci v Jaroměřickém zámku dále pokračuje praktickou výukou. Část klientů se bude specializovat na práci v kavárně a část na práci v zahradě. Již od měsíce dubna je budeme potkávat v prostorách Jaroměřického zámku.
Spolupráce s Barevným světem dala našim klientům nový impulz do jejich života. Vědí, že mohou být užiteční. A hlavně dostali od života šanci pracovat.

S novým názvem přišlo i nové logo organizace. Otevřený domeček znamená jednak domov, také otevřený visací zámek a symbolizuje svobodu. Hvězdičky kolem znázorňují naše klienty. Někteří jsou jakoby uvnitř služby (např. klienti z DOZP, kteří potřebují větší podporu a péči), někteří jsou již napůl cesty zapojeni do samostatného života (klienti z chráněných bydlení). Barevnost značí individualitu každého.