Rybáři z Domova bez zámku

Obyvatelé z chráněného bydlení v našem zařízení Domov bez zámku mohou využívat další ze svých občanských práv. Jedná se o možnost výkonu rybářského práva v České republice. Dva obyvatelé z chráněného bydlení na Husově ulici a další dva na ubytovně Velkoobchodu Brabec, dostali možnost získat svůj první rybářský lístek. Díky předsedovi místní organizace Moravského rybářského svazu v Náměšti nad Oslavou panu Zedníkovi se připravovali od ledna 2011 ke zkouškám k získání osvědčení kvalifikačních předpokladů pro vydání prvého rybářského lístku.
Pan Zedník zabezpečil jak materiály pro výuku, tak i barevný atlas ryb. Chtěl bych mu tímto poděkovat za jeho ochotu a nekonečnou trpělivost. Pod dohledem terapeutů se čtyři obyvatelé chráněného bydlení připravovali ke zkoušce a v březnu 2011 všichni úspěšně zkoušku vykonali. Bylo jim vystaveno osvědčení. Získáním rybářského lístku nezískali jen možnost, jak říkají „chodit na ryby“, ale mají i své povinnosti. Řádně dodržovat rybářský řád a musí si odpracovat brigádnické hodiny jako ostatní členové rybářského svazu.
Snažíme se zařadit naše klienty mezi běžnou populaci nejenom s právy, ale i s povinnostmi. S určitou mírou podpory (někdy méně, někdy více), tak mohou spoluobčané s mentálním hendikepem prožít svůj život plnohodnotně a spokojeně.

Jaroslav Krejčí, pracovník Domova bez zámku

PS: Na konci měsíce dubna jsme v Restauraci u kostela ve Vícenicích uspořádali Škraboškovou diskotéku pro naše klienty a klientky ze spřáteleného zařízení- sociálních služeb v Šebetově. Diskotéka probíhala ve velmi přátelském duchu, všude bylo cítit plno lásky.
Tímto bych chtěla poděkovat:

  • všem našim zaměstnancům, kteří se na její přípravě podíleli
  • majiteli restaurace panu Janu Sobotkovi za jeho vstřícný přístup
  • Pohybovému studiu Heleny Nevoralové za krásné taneční vystoupení
  • Panu Karlu Mrhačovi za zapůjčení hudební aparatury
  • Panu Karlu Doležalovi za jeho ochotu a čas strávený s námi