Služby poskytované Domovem bez zámku

Od 1. 1. 2011 jako Domov bez zámku, příspěvková organizace, poskytujeme našim klientům dvě sociální služby. Dovolte mi, abych vám představila naši novou organizaci.
První službou je Domov pro osoby se zdravotním postižením. Tu provozujeme na dvou ubytovnách. V Náměšti nad Oslavou u Fotbalového stadionu a v Rouchovanech. V Náměšti je služba poskytovaná pro 16 klientů. Na ubytovně slouží pět pracovnic ve třísměnném provozu. Klienti jsou podporováni při běžných denních činnostech jako je například příprava snídaně, večeře, úklid pokoje, praní a žehlení osobního prádla, návštěva lékaře, nákupy a zároveň je motivují k návštěvám terapeutických dílen. Pracují zde také terapeuti na ranní i odpolední směnu. Zajišťují nejen volnočasové aktivity pro klienty zůstávající na ubytovně, ale také pravidelné vycházky vhodné k udržení tělesné kondice, procvičují s klienty pravidla chování na veřejných komunikacích a podobně. Praktického lékaře klienti s podporou personálu navštěvují v ordinaci. Na ubytovně FC, jak jí nazýváme, žijí klienti se středně těžkou mentální retardací.
V Rouchovanech provozujeme službu pro 23 klientů. Na ubytovně slouží zdravotní sestra, pracovnice v sociálních službách (třísměnný provoz a dělená směna) a terapeutka. Od února budeme zaměstnávat pracovnici jako pomocnou sílu k nakupování potravin a výdeji oběda. Zdravotní sestra zajišťuje zdravotní péči, protože praktický lékař i psychiatr na ubytovnu dojíždějí, pracovnice v sociálních službách zajišťuje praní a úklid, terapeutka s pracovnicí na dělenou směnu zajišťují volnočasové aktivity pro klienty. Na této ubytovně bydlí klienti se středně těžkou až těžkou mentální retardací.
Další službou, kterou provozujeme na čtyřech místech, je Chráněné bydlení. Na ubytovně „Oslavan“ a ve vile na Nerudově ulici žije šest osob, na ubytovně Husova jedenáct. Na těchto místech jsou uživatelé s lehkou mentální retardací. Přes den je podporují pracovnice v sociálních službách, které pracují na dělenou směnu. Ráno jim pomohou s přípravou snídaně a motivují je k návštěvě terapeutické dílny. Odpoledne si na některých ubytovnách připravují klienti oběd s podporou personálu, některé ubytovny využívají místní restaurace a Domova pro seniory. Učíme je také vykonávat běžné denní činnosti ( praní, žehlení, úklid). V nočních hodinách mají klienti k dispozici služební telefon a v případě potřeby si mohou přivolat pracovníka sloužícího noční pohotovost. Všechny lékaře klienti chráněných bydleních navštěvují v ordinaci.
Chráněné bydlení ve Vícenicích zajišťuje celodenní podporu od pracovníků, jelikož zde žije osm klientů se středně těžkou mentální retardací. V domku je také terapeutická dílna, kterou klienti navštěvují. Na obědy dochází do místní restaurace. Největším úkolem pracovnic je především udržení co největší míry soběstačnosti klientů. Lékaře rovněž navštěvují v ordinacích.
Celý provoz je nyní náročnější zkorigovat tak, aby správně fungoval. Věříme, že zkušenosti se zajištěním provozu na více místech zúročíme v budoucnu. Případné nedostatky postupně eliminujeme, a již se těšíme na nové bydlení, které se bude ještě více podobat normálnímu životu.