Týden sociálních služeb

Ve dnech od 4. do 10. října probíhal v rámci naší republiky již druhý ročník Týdne sociálních služeb, který byl vyhlášen Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Smyslem této akce bylo přiblížit problematiku sociální péče, zviditelnit organizace a poukázat na jejich služby, které poskytují.
Naše zařízení týden zahájilo prvním ročníkem tzv. Her bez hranic, které uspořádalo ve spolupráci se sportovně rekreačním zařízením Radarka pro žáky 5. třídy ze Základní školy Husova v Náměšti nad Oslavou. Cílem této akce bylo ukázat, že zdravotní postižení nemusí být handicap. Sportovní den se konal v pondělí 4. 10. 2010 na školním hřišti, kde od rána probíhala soutěž tříčlenných družstev. Ta byla sestavena vždy ze dvou žáků pátého ročníku a jednoho klienta z chráněného bydlení z ÚSP Jinošov. Zaměstnanci chráněného bydlení si připravili sportovní disciplíny, pří kterých ukázali své kvality žáci i klienti. Mohli si vyzkoušet například střelbu z luku, foukaček, jízdu na koloběžce, obráceném kole či invalidním vozíku. I přes chladnější počasí se všichni dobře bavili a ani jedna disciplína nezůstala na chvíli nevyužitá. Po skončení byli nejlepší soutěžící odměněni diplomy a drobnými cenami.
Zpětnou vazbou na prožité dopoledne byla beseda jinošovských pracovníků s žáky, kde společně zhodnotili průběh dopoledne. Do besedy se žáci aktivně zapojovali a pokládali velice zajímavé dotazy typu, jak vzniká mentální postižení, zda se mohou na jednotlivých domácnostech klienti mezi sebou navštěvovat, jestli mohou kouřit, jak to mají s penězi nebo co musí mít člověk za vzdělání, aby mohl v podobném zařízení pracovat. Také jsme si řekli jak naši klienti žili dříve, jak v současnosti a kam směřujeme do budoucna. Pokud budou podobné akce pokračovat, doufáme, že zamezíme například nepěknému pokřikování a úšklebkům některých dětí základních škol na osoby s mentálním postižením.
V úterý proběhla prezentace fotografií z dob dávno minulých a s klienty z Jinošova jsme se přenesli do časů, kdy bývali na zámku ložnice i pro dvacet klientů. Také jsme si zavzpomínali na kamarády, kteří už mezi námi nejsou. Poté nás čekali fotodokumentace jednotlivých ubytoven v Náměšti a nových ubytoven ve Vícenicích a Rouchovanech, kam se od listopadu chystáme.
Ve středu a ve čtvrtek jsme otevírali své dveře veřejnosti, která měla možnost navštívit všechny naše ubytovny a to jak chráněné bydlení, tak domov pro osoby se zdravotním postižením. Na jednotlivých ubytovnách byly zpřístupněny i terapeutické dílny, které klienti využívají především v dopoledních hodinách pro aktivní vyplnění svého volného času. Trochu se zklamáním jsme přijali malou návštěvnost (potěšily Mateřské školy). Snad se nám v příštím roce podaří přivítat více návštěvníků!
Týden sociálních služeb byl v letošním roce opravdu plný akcí, poděkování patří jak žákům 5. třídy a vedení ZŠ Husova, tak našim klientům a zaměstnancům, kteří se na jeho přípravách podíleli.