Využití finančních prostředků získaných ve 2.sběrném roce

Finanční prostředky ze sbírky ST jsme použili na zajištění volnočasových aktivit našich klientů a to ve formě nákupu vybavení a materiálu do našich
terapeutických dílen.
Jelikož v roce letošním i příštím budeme terapeutické dílny pro klienty rozšiřovat, finanční prostředky budou takto použity i ze sbírky ST za rok 2011.