Využití finančních prostředků ze Sbírej toner

V našem domově v Bystřice žije 147 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením. Máme zde děvčata i chlapce. Naši uživatelé se mohou podle stupně postižení zapojit do činností v různých kroužcích, které v domově pracují.

V tanečním kroužku „ Bystřinka“ je zapojeno 6 děvčat a 6 chlapců s lehkým mentálním postižením. Tancují lidovky, country, na hudbu ze 60.let i aerobic na stepech.

Muzikálně nadaní uživatelé se mohou realizovat v kapele „ Mikeška“. Repertoár této kapely je také velice pestrý a spolu s tanečním kroužkem „Bystřinka“ mají i několik společných vystoupení. Jak „Bystřinka“, tak i „ Mikeška“ se zúčastňují různých festivalů např. ve Strakonicích, v Mariánských Lázních, v Olomouci, na Plumlově.

V domově pracuje dále také výtvarný kroužek, kde v ergoterapeutické dílně mohou uživatelé tkát na stavu, vyrábět z hlíny – máme i keramickou pec, batikovat apod.

Ve sportovním kroužku si zlepšujeme fyzickou kondici v naší nově zřízené aktivizační místnosti – posilovně. Při hraní fotbalu, při plavání v krytém bazénu, při jízdě na kolech a turistice po Šumavě.

Uživatelé s těžším postižením a imobilní uživatelé se mohou zapojit do kroužku taneční terapie pod vedením tanečního mistra pana Velety.

Několikrát týdně se mohou uživatelé zapojit v učebně do výuky na PC, hraní na hudební nástroje, výuky čtení a psaní apod. Všechny tyto aktivity připravuje pro naše uživatele tým prima lidiček, kteří jim chtějí zpříjemnit nelehký životní úděl a pomoci začlenit se do běžného života.Výtěžek ze Sbírej toner bychom rádi využili na nákup nových sítí na brány, dresů a chráničů na fotbal, nové míče na fotbal , volejbal, pálky na ping-pong, míčky apod.