Využití finančních prostředků získaných ve 2.sběrném roce

Vybrané finanční prostředky budeme i nadále směřovat na vybavení zahrady-dřevěné prvky. Loni jsme za získané penízky pořídili lodičku. (foto k dispozici)