Využití finančních prostředků získaných ve 2.sběrném roce

V našem zařízení, Domově PETRA Mačkov, byly vybrané finanční prostředky z projektu Sbírej toner použity na nákup vánočních dárků pro klienty a na financování některých sportovních a kulturních akcí. V tomto sběrném roce bychom rádi použili vybrané peníze k tomu samému účelu, protože většině našich klientů zůstává po zaplacení úhrady minimum finančních prostředků nebo nemají žádný příjem. Všem, kteří nás tímto způsobem podporují a firmě OTTO Office touto cestou děkujeme.