Využití finančních prostředků získaných ve 2.sběrném roce

Za Váš dar jsme v roce 2010 nakoupili profi zdravotní pomůcky
pro klientky, které jsou upoutány na lůžko.
Jedná se o speciální polštáře, povlaky na ně, které pomáhají polohovat,
masírovat a velmi vylepšují kvalitu života klientek.
Je to pro nás velká pomoc, tedy pro naše klientky. Děkujeme!