Využití finančních prostředků získaných ve 2.sběrném roce

Získané finanční prostředky z projektu Sbírej toner spolu s penězi od dalších sponzorů a dárců slouží na zlepšení života dětí v našem zařízení. Z takto získaných prostředků byl na příklad hrazen jejich rehabilitační pobyt v Desné a v letošním roce plánujeme v době prázdnin další pobyty mimo zařízení. Vzhledem k tomu, že z rozpočtu Domova tyto pobyty hradit nelze, ale jsou pro zkvalitnění i osvěžení života našich klientů velkým přínosem, jsou takto použité dary účelně využité. Rovněž z těchto prostředků bude částečně hrazeno zastínění terasy pro klienty s nejtěžším postižením.