Stavba nového pavilonu

Úspěšně pokračuje stavba nového pavilonu pro 40 klientek. Hrubá stavba včetně zastřešení se podařila stihnout ještě před velkými mrazy a tak mohou nyní pokračovat vnitřní práce. Termín předání stavby k užívání tak bude, jak se zdá, ještě dřív, než je původní plán.