Využití finančních prostředků získaných ve 2.sběrném roce

Peníze, které získal Domov Větrný mlýn ve Skaličce za druhý sběrný rok v akci "Sbírej toner" byly využity ve prospěch uživatelek sociální služby. Na Vánoce byly pořádány společenské akce, které byly z části zajištěny právě díky takto získaným prostředkům. Dále pak hodláme finanční prostředky využít ve prospěch klientek, které nemají zatím žádný osobní příjem a které bychom chtěli také poslat na relaxační a rekreační pobyt. Jde hlavně o děvčata, která nedovršila 18 let věku a nevznikl jim tedy nárok na důchod. Celkem jsme ze sbírky obdrželi částku převyšující 24 tisíc korun. To jsou nemalé peníze, které nám pomáhají zajistit vyšší kvalitu života našich mladistvých uživatelek. Velmi si ceníme, že můžeme být účastníky projektu Sbírej toner, který organizuje firma OTTO Office.