Využití finančních prostředků získaných ve 2.sběrném roce

LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o. děkuje touto cestou všem organizacím v Jihomoravském kraji, které se do projektu zapojily. Výtěžek druhého sběrného roku byl 45.606,-Kč. Peníze byly použity na úhradu dvou ozdravných a rehabilitačních pobytů. Je úžasné, že můžeme našim dětem dopřát zážitky v novém prostředí mimo naše zařízení. V květnu pojedeme do Lázní Lipová a v červnu na Vysočinu do Nedvědice. Druhý pobyt bude spojen i s hippoterapií a canisterapií. Podle průběžných výsledků bude i třetí sběrný rok pro nás úspěšný. Jsme moc rádi, protože plánujeme nákup nových herních prvků do naší zahrady.
Za LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o. Mgr.Ludmila Pšenáková