Sbírej toner podporuje samostatné bydlení

Občanské sdružení Nezávislý život o.s. začalo v roce 2011 poskytovat novou sociální službu Podpora samostatného bydlení v regionu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Výtěžek akce Sbírej toner byl použit na zavedení této nové služby.

Naše sociální služba Podpora samostatného bydlení je určena lidem s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, ve věku 18 až 64 let, kteří chtějí samostatně bydlet a potřebují k tomu podporu druhé osoby, maximálně však 20 hodin týdně. Služba je určena jak lidem, kteří chtějí opustit ústavní péči či jinou sociální službu a osamostatnit se, tak lidem, kteří již samostatně žijí, ale potřebují podporu asistenta, aby byli schopni si samostatné bydlení udržet. Samozřejmě sem spadají i lidé, kteří žádnou službu nevyužívají, žijí s rodiči, ale jejich přáním by bylo naučit se samostatně bydlet.

Podpora samostatného bydlení je službou terénní, tudíž asistent dochází za uživatelem na předem dohodnuté místo, zejména k nim domů či do pronajatého bytu. Schůzky však probíhají i v terénu, pro nácvik činností probíhajících mimo domácnost. Uživatel se svým asistentem trénuje například hospodaření s penězi, vaření, nákupy, péči o domácnost, jednání s úřady apod., vše podle potřeb a přání uživatele. V rámci této služby podporujeme také uživatele v udržení pracovního poměru, protože bez těchto příjmů by nebylo možné samostatný život uskutečnit.

Jelikož je každý člověk jiný, poskytujeme službu tak, aby byla co nejvhodnější pro konkrétního uživatele.

Podpora v rámci služby je uživateli poskytována „na míru“. Každý uživatel si stanoví konkrétní cíl, čeho by chtěl v samostatném bydlení dosáhnout, co by se chtěl naučit a spolu s klíčovým asistentem vypracují individuální plán, na kterém potom spolu pracují.

Je nám naprosto jasné, že samostatné bydlení může být pro uživatele nákladné. Proto cena za naši službu je 50,- Kč/h s tím, že pokud uživatel nevyčerpá celou hodinu podpory, je mu účtována pouze adekvátní část.

V případě Vašeho zájmu o naši službu, nebo pro více informací, kontaktujte, prosím, vedoucí služby Z. Kovaříkovou, DiS. na tel: 777 726 144, se kterou si můžete domluvit i naprosto nezávaznou schůzku, nebo navštivte naše internetové stránky www.nezavislyzivot.cz.