Plány do budoucna - výtěžek ze 3. sběrného roku projektu Sbírej toner

Naše občanské sdružení Nezávislý život (www.nezavislyzivot.cz) poskytuje ve Středočeském kraji sociální služby Odborné sociální poradenství a Osobní asistenci dospělým lidem s mentálním, zdravotním, tělesným a kombinovaným postižením již šestým rokem.

Za tu dobu jsme ve Vašem regionu zvládli vyhledat placené zaměstnání 49-ti uživatelům našich služeb, z nichž 24 je stále zaměstnaných v pracovním poměru na dobu neurčitou. Zpočátku jsme služby poskytovali lidem s postižením, kteří žili v celoroční ústavní péči. Díky placené práci, zkušenostem, finančním příjmům a soustavnému zvyšování míry soběstačnosti se začali měnit i potřeby našich uživatelů.

Většina z nich měla chuť a snahu osamostatnit se z ústavní péče a zkusit samostatnější způsob života. Na tyto potřeby pružně zareagoval Vyšší Hrádek, p.s.s. a vypracoval projekt Chráněné bydlení, jehož bylo naše sdružení partnerem. Celý projekt byl podpořen z Evropských strukturálních fondů a zrealizoval se v průběhu let 2008 až 2010.

Chráněné bydlení umožňuje lidem s mentálním postižením žít v domech či bytech v běžné zástavbě s individuální mírou podpory asistenta.

Mezitím se míra samostatnosti uživatelů našich služeb zvýšila natolik, že někteří mají zájem zkusit zcela samostatný život s přiměřenou mírou podpory, v tzv. Podporovaném bydlení. Výtěžek akce Sbírej toner bude použit na přípravu této nové a žádané služby, která má již platnou registraci v síti sociálních služeb.

Počáteční kapacita počítá s podporou 6-ti uživatelů. Předpokládáme, že se zvyšováním míry samostatnosti, bude stoupat i kapacita služby.

Možná se ptáte, jaký je rozdíl mezi chráněným a podporovaným bydlením. Především jde o míru podpory, která je uživatelům poskytována. Chráněné bydlení poskytuje ubytování v prostorách, které samo spravuje. Podporované bydlení je poskytováno uživateli v prostorách, které si uživatel sám vybere (podnájem, vlastní byt či dům...). V obou službách se uživatelé učí hospodařit s penězi, nakupovat, vařit, uklízet, zkrátka vést domácnost se vším, co k ní patří, včetně spolupráce s dalšími institucemi z okolí uživatele – rodina, lékař, zaměstnavatel, upevnění sociálních vazeb, začlenění do místní občanské společnosti.

Pomoc asistenta je však v případě služby Podpora samostatného bydlení časově omezena, v našem případě na 20 hodin týdně.

Práce s lidmi je náročná, různorodá a krásná. Všichni, kterým služby poskytujeme, ale mají jedno společné, jsou hrdí na to, že jsou samostatnější. Samozřejmě, přináší to i značná úskalí, se kterými se musíme dříve či později vyrovnat a situaci se učíme řešit společně s nimi.

Velkou satisfakcí naší práce je vidět spokojeného samostatného člověka s mentálním postižením, který si sám řídí svůj život, pravidelně pracuje a plánuje si volný čas.