Využití finančních prostředků získaných ve 2.sběrném roce

Peníze z loňského sběrného roku jsme využili na zajištění naší služby Asistence POHODA (osobní asistence). Peníze, které se na naši podporu podaří získat letos bychom rádi využili v rámci programu Bydlení POHODA (chráněné bydlení).