Dílnička Klubu Pohoda

„Dílnička“(terapeutická dílna)

je nedílnou součástí Klubu POHODA. Vymysleli si ji sami klienti a na jejím provozu se z velké části podílejí. Zúčastňují se s asistenty všech prodejních akcí, podílejí se na přijímání zakázek. Dílnička má za úkol připravovat klienty na „opravdovou“ práci nebo udržovat sebevědomí a pocit vlastní důležitosti u lidí, kteří na volném trhu práce pracovat nemohou.

Mýdla vyrábí lidé s mentálním a kombinovaným postižením v rámci pracovní rehabilitace. Práce napomáhá vědomí vlastní hodnoty a důležitosti, napomáhá zlepšení mnoha dílčích schopností a celkovému rozvoji osobnosti.

Vítejte na webových stránkách členů tak trochu jiného denního stacionáře pro dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením