Klienti Klubu POHODA

Klienti Klubu POHODA patří celkově k našim nejaktivnějším klientům.
Účastní se propagačních a prodejních akcí s Dílničkou i celou organizací, vyrážejí společně na výlety a exkurze. Nedávno byli například v České televizi. Sami plánují, kam se vypraví a také každou středu společně vaří v Klubu oběd. Dokonce i společnými silami spolu s asistenty vytvořili vlastní webové stránky, na které přidávají aktuality, fotografie a recepty: http://www.klubpohoda.org/ Většina z "Klubáků" je zároveň klienty naší služby Bydlení POHODA, to znamená, že žijí v našich čtyřech chráněných bytech. Každoročně si plánují dovolenou, vzdělávají se a zdokonalují své schopnosti, aby byli pokudmožno co nejsamostatnější. A někteří dělají opravdu výrazné pokroky.