Voda pro Afriku

V prosinci se klienti Klubu POHODA (denní stacionář) zapojili do akce Voda pro Afriku společnosti Veolia a Člověka v tísni. Balili a distribuovali skleněné karafy a pomohli tak k celkovému výtěžku akce 385 000 korun, které jsou určeny na stavbu studní v Etiopii. Byla to pro ně důležitá práce, dokázali opět, že nechtějí jen pasivně přijímat podporu, ale také sami za sebe být užiteční. V předvánočním období Dílnička denního stacionáře vyrobila několik tisíc vánočních přáníček na zakázku pro firmy. Tím klienti získali navíc finanční prostředky pro chod stacionáře a na společné výlety a další akce.