O domově Sírius

Domov Sírius poskytuje celoroční pobytové služby dětem a mládeži s mentálním postižením ve věku od 3 do 26 let. Poskytujeme sociální služby dětem a mládeži se zdravotním postižením, která vzhledem ke svému postižení nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Službu můžeme poskytovat výjimečně déle i osobám zcela imobilním nad 26 let, s vysokou mírou podpory, závislým na pomoci druhé osoby při všech životních úkonech. V našem zařízení domácího typu s kapacitou 36 míst mohou bydlet chlapci i dívky. Našim klientům chceme umožnit prožít aktivní a důstojný život s vazbami na rodinu a veřejnost formou poskytování individuálně plánovaných služeb, které podporují jejich možnosti, schopnosti a samostatnost. Usilujeme o to, abychom všem dětem zprostředkovali vzdělávání a školní docházku a umožnili jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života a využívání běžných služeb společnosti. Smyslem našich sociálních služeb je zapojit všechny uživatele do spolurozhodování o svém životě a v případech, že jejich zdravotní stav znemožňuje spolurozhodování a zapojení do běžného života, zajistit důstojné zacházení, podnětné prostředí a přiměřenou aktivitu.