Plány do budoucna – výtěžek ze 3. sběrného roku projektu Sbírej toner

Z výtěžku akce za rok 2011 bychom rádi pořídili našim uživatelům pro aktivizační, smyslovou a rozumovou výchovu dotekový monitor. Ten je určen pro ty, kteří nezvládají ovládání počítače běžnými způsoby (myš, klávesnice), což je v našem domově většina. Pomocí dotekového monitoru lze programy ovládat přímo dotykem na obrazovku (koordinace oko ruka).