Využití finančních prostředků získaných ve 2.sběrném roce

V loňském roce jsme z projektu získali 22 450,- Kč. Téměř celá částka byla použita na nákup motorového skútru, který bude sloužit k rychlému přesunu pracovníků po Hradci Králové mezi tréninkovými byty na Velkém náměstí a Vilou Idylou v Brožíkově ulici. Zároveň velmi usnadní a zefektivní nácvik samostatného cestování našich kamarádů veřejnou dopravou, protože již nebude potřeba dvou pracovníků - na počáteční a cílové zastávce, ale pouze jednoho, který bude dopravní prostředek s našim kamarádem sledovat.
Výtěžek roku 2011 bychom rádi použili na nákup zahradního, úklidového a dílenského nářadí, které usnadní našim kamarádům nácvik pracovních dovedností.