Projekt Sbírej-toner.cz vstoupil do 5. ročníku!

Pardubice 27. 11. 2012  Částku 300 015 Kč, výtěžek 4. ročníku ekologicko-charitativního projektu Sbírej-toner.cz, rozdělí organizátoři mezi zapojená zařízení pro mentálně postižené spoluobčany z celé ČR!
Projekt, který v tomto sběrném roce bude slavit půlkulatiny, pomáhá hned dvojnásobně – šetří přírodu a zlepšuje život potřebným. Sběrači odevzdali loni přes 45 000 tonerů a cartridgí, což je zhruba 23 tun cenného materiálu, který by jinak třeba skončil na skládkách jako odpad.
Co si za získané finanční prostředky vybraná zařízení pořídí? Plány mají různé. Někde poslouží pro osobní asistenci nebo chráněné bydlení, přispějí na provoz kavárny-chráněné dílny, jinde pošlou klienty na ozdravný pobyt, výlet, nakoupí vánoční dárky či podpoří již zavedený festival. O konkrétním využití prostředků z jednotlivých ročníků se dozvíte na www.sbirej-toner.cz.
5. sběrný rok zaznamenává hned na počátku několik změn. Tou nejzásadnější je změna organizátora. Novým organizátorem se stalo neziskové občanské sdružení AKTIPO. „Díky tomuto kroku by se nám mohlo podařit získat větší podporu orgánů veřejné správy a médií, u nichž jsme velmi často naráželi na to, že organizátorem projektu je komerční subjekt“, uvádí Klára Noworytová, prezidentka sdružení.
Další změnou je i to, že se sběrný rok bude dělit na 2 půlroky. To proto, aby finanční prostředky „neležely“ tak dlouho ladem a mohly být využity i v průběhu sběrného roku.
Patronka projektu, senátorka Miluše Horská, vyzývá k aktivitě širokou veřejnost: „V projektu Sbírej-toner.cz je opravdu velký potenciál, jehož by bylo dobré využít. Proto chci vyzvat všechny dobrodince a rozumné lidi, kteří si uvědomují, že společenská odpovědnost není pouze planým pojmem, aby se do projektu zapojili. Jde jen o to, udělat ten první krok a stát se součástí velké skupiny, která vidí i za hranice svých domovů, kanceláří a osobních životů…“.
Zapojte se i Vy do projektu Sbírej-toner.cz! Jsme Vám k dispozici na info@sbirej-toner.cz!

Kontakt pro média:
Iva Pohanková
AKTIPO
Neziskové občanské sdružení
+420736656256