Naše plány na tento rok

A co plánujeme na letošní rok? Udržet trend mnoha akcí, kdy klienti opouštějí zařízení (v loňském roce proběhlo 95 výchovných akcí). Dále chceme pokračovat v canisterapii, ergoterapii u koní a ergoterapii v keramické dílně DDM v Oseku. Dále zase budeme pořadatelé akcí „Hájská kopačka“, což je turnaj v sálové kopané a letos 17.1.2012 již proběhl IV. ročník, dále naší největší akce „Hájský kohout“, který již letos ponese číslo IX., ale vlastně jej pořádáme po již podesáté (včetně nultého ročníku), také oslavíme s klienty Den dětí, pálení čarodějnic a rok opět zakončíme vánoční besídkou. Na všechny tyto aktivity jsou plánovány použít získané prostředky od sponzorů, ale i s projektu Sbírej-toner.