Sbírej Toner v ZOO Děčín

Dne 31.3.2012 se v prostorách ZOO Děčín konala akce Otevírání sezony aneb jarní úklid. K příležitosti jarního úklidu zde mohli návštěvníci mimo jiné odložit své prázdné tonery a pomoci tak životnímu prostření a potřebným. Odložením prázdných tonerů tak přispěli na Ústav s lidmi s postižením v Háji u Duchcova. Návštěvníci ale také neodešli s prázdnou, klienti ústavu pro ně měli připravené dárečky v podobě vlastních výrobků z jejich dílničky.