Výtěžek z 3. sběrného roku ekologicko-charitativní akce „sbírej-toner.cz“

Prostředky ze Sbírej toner za 3. Sběrný rok, budou použity jako vždy na festival tvořivosti Hájský kohout 2012 – IX. Ročník, který se bude konat dne 18.9.2012 v areálu ÚSP.