Zajímavosti a aktuality z domovů a zařízení

POHODA o.s. Praha připravovala občerstvení pro účastníky konference

Národní technická knihovna uvítala 20.června 2013 účastníky konference "Inovace systému kvality sociálních služeb". Také POHODA byla přítomna. Ředitelka Lucie Mervardová zastoupila POHODU jako jednoho z pozvaných poskytovatelů služeb. Seznámila se s plánovanými změnami v rozsahu a způsobu hodnocení poskytovaných služeb, které by měly být popsány v prováděcí vyhlášce zákona o sociálních službách od roku 2016. K tématu vystoupili zástupci některých neziskových organizací, které se podílejí na navrhovaných změnách. Jmenovitě společnosti Quip, INSTAND, ale také představitelé MPSV. Organizačně konferenci zajistila společnost SKOK. Náš Mléčný bar Bílá vrána zajistil veškeré občerstvení pro celkový počet 175 účastníků konference. O přestávkách jsme podávali kávu, citronádu, ovocné, slané cibulové či špenátové koláče. K obědu jsme zajistili zeleninovou polévku, řízečky s bramborem a zelný salát. Celé akce se vedle provozního Honzy, dobrovolnic Jany, Radky a Liuby, účastnili hlavně naši tři pracovníci baru se znevýhodněním - paní Růženka, Zdeňka a pan Martin. Zaznamenali jsem samá pozitivní hodnocení, což nás moc těší a těšíme se na další příležitost.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTEVŘENÍ KAVÁRNY APATYKA - DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE V PARDUBICÍCH.

Pokud budete v Pardubicích hledat klidné místo s krásným výhledem na historické budovy, pokud budete mít chuť dát si výbornou kávu a skvělý zákusek nebo snad sklenku lahodného vína, pak zamiřte na Pernštýnské náměstí. Rovněž Vám zde nabídneme vybrané uzenářské delikatesy z našeho regionu. To vše za ceny, které Vás opravdu příjemně překvapí.
V nově restaurovaných prostorách domu č.p. 49, v I.patře (vedle domu U Jonáše) najdete kavárnu APATYKA. Není však kavárna jako kavárna. V té naší najdou uplatnění klienti Sociálních služeb města Pardubic, Denního stacionáře Slunečnice, kteří Vás spolu s profesionály, rádi obslouží. Kavárenské prostory budou také místem konání výstav, přednášek či besed. A nejen to. K dispozici bude i připojení na wi-fi s možností zapůjčení přenosného počítače, denní tisk a časopisy.
Neváhejte, přijďte se podívat, přijďte ochutnat, určitě nebudete zklamáni!
APATYKA“ tak trochu jiná kavárna“ byla otevřena 17. 5. 2012.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Nezávislý život o.s. začalo v roce 2011 poskytovat novou sociální službu Podpora samostatného bydlení v regionu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Výtěžek akce Sbírej toner byl použit na zavedení této nové služby.

Naše sociální služba Podpora samostatného bydlení je určena lidem s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, ve věku 18 až 64 let, kteří chtějí samostatně bydlet a potřebují k tomu podporu druhé osoby, maximálně však 20 hodin týdně. Služba je určena jak lidem, kteří chtějí opustit ústavní péči či jinou sociální službu a osamostatnit se, tak lidem, kteří již samostatně žijí, ale potřebují podporu asistenta, aby byli schopni si samostatné bydlení udržet. Samozřejmě sem spadají i lidé, kteří žádnou službu nevyužívají, žijí s rodiči, ale jejich přáním by bylo naučit se samostatně bydlet.

Podpora samostatného bydlení je službou terénní, tudíž asistent dochází za uživatelem na předem dohodnuté místo, zejména k nim domů či do pronajatého bytu. Schůzky však probíhají i v terénu, pro nácvik činností probíhajících mimo domácnost. Uživatel se svým asistentem trénuje například hospodaření s penězi, vaření, nákupy, péči o domácnost, jednání s úřady apod., vše podle potřeb a přání uživatele. V rámci této služby podporujeme také uživatele v udržení pracovního poměru, protože bez těchto příjmů by nebylo možné samostatný život uskutečnit.

Jelikož je každý člověk jiný, poskytujeme službu tak, aby byla co nejvhodnější pro konkrétního uživatele.

Podpora v rámci služby je uživateli poskytována „na míru“. Každý uživatel si stanoví konkrétní cíl, čeho by chtěl v samostatném bydlení dosáhnout, co by se chtěl naučit a spolu s klíčovým asistentem vypracují individuální plán, na kterém potom spolu pracují.

Je nám naprosto jasné, že samostatné bydlení může být pro uživatele nákladné. Proto cena za naši službu je 50,- Kč/h s tím, že pokud uživatel nevyčerpá celou hodinu podpory, je mu účtována pouze adekvátní část.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITY Z MINULÝCH SBĚRNÝCH LET:

  • 4. sběrný rok
  • 1.- 3. sběrný rok